Vysílačky povolení k provozu radiové sítě - licence

Podobně jako na silnici i provoz v radiovém spektru tedy prostoru, kde probíhá přenos hovorů je regulován. Jinak by docházelo k vzájemnému rušení jednotlivých služeb. Regulátorem na území ČR je Český telekomunikační úřad ČTU. Není tedy možné koupit vysílačky a nastavit si frekvence dle libosti. K provozu je třeba mít povolení radiové sítě. V reálu ovšem situace tak komplikovaná, jak to na první pohled vypadá. Následující strana poskytuje stručný přehled možností legálního provozu vysílaček.

Jak provozovat vysílačky

Na území ČR v existují následující možnosti, jak provozovat vysílačky v pásmech VHF a UHF:

  • Volné používání vysílaček odpovídajících požadavkům všeobecného oprávnění – PMR446, zde je možnost provozu bez omezení v zemích EU.
  • Volné používání profesionálních přenosných radiostanic na území ČR základě všeobecného oprávnění ČTU VO-R-16-08-2005-28.
  • Provoz ve vlastní radiové sítě na základě povolení ČTU
  • Provoz v cizí radiové síti s povolením správce této radiové sítě

 Vysílačky odpovídajícím požadavkům všeobecného oprávnění PMR446

Je to nejjednodušší varianta. Jestliže si zakoupíte vysílačky označené PMR446, tak je můžete okamžitě bez dalších povolení využívat bez dalšího povolení nebo zkoušek. Provoz probíhá na základě všeobecného oprávnění VO-RP3/6.2016-9. Použití je možné bez omezení ve všech zemích EU. V jiných zemích je nutné možnost použití ověřit. Tyto vysílačky mají pevně přednastavené kanály v rozsahu 446,0 – 446,2 MHz, vysílací výkon 500mW a pevnou neoddělitelnou anténu. Uživatelé frekvence sdílí, takže může docházet k vzájemnému rušení. PMR446 povolení umožňuje používat analogové i digitální vysílačky

Volné používání profesionálních přenosných radiostanic na území ČR na základě všeobecného oprávnění ČTU VO-R-16-08-2005-28

Jedná se o druhou velmi jednoduchou možnost použití. Dodavatel profesionálních radiostanic vám nastaví frekvence dle všeobecného oprávnění ČTU VO-R-16-08-2005-28 a vy už můžete vysílačky opět bez zvláštního povolení nebo zkoušek používat. Výhodou tohoto řešení je možnost využívat profesionální radiostanice, které mají vyšší vysílací výkon 4W v pásmu UHF a 5W v pásmu VHF. Další výhodou je možnost používat radiostanice rovněž v pásmu VHF, kde jsou provozovány například analogové radiové sítě hasičů. Dobrovolní hasiči potom mohou pro zásahy používat frekvence hasičů a pro běžné použití frekvence na z uvedeného všeobecného oprávnění. Využívaní tohoto všeobecného oprávnění má svá omezení. Použití je omezeno pouze no území ČR, v zahraničí používat nelze, lze používat pouze přenosné vysílačky a není povoleno používat externí antény. Uživatelé frekvence na základě tohoto všeobecného oprávnění sdílí, takže může docházet k vzájemnému rušení. Využívání frekvencí podle všeobecného oprávnění je bezplatné.

Provoz ve vlastní radiové síti na základě povolení ČTU

Toto řešení umožňuje využívat všechny dostupné technologie včetně vozidlových radiostanic, pevných základnových stanic a převaděčů. Odborná firma zpracuje žádost o povolení radiové sítě a na jeho základě ČTU vydá povolení k provozu radiové sítě. ČTU koordinuje frekvence v rámci ČR i s okolními státy. V takto provozované radiové síti by tedy nemělo docházet k rušení od jiných služeb a pokud by k rušení došlo, tak je možné se obrátit na ČTU a problém řešit. V případě, že máte zájem vybudovat vlastní nezávislou radiovou síť, neváhejte nás kontaktovat. Naši odborníci připraví projekt radiové sítě, tak aby vyhovovala vašim požadavkům. Současně připravíme žádost o povolení a budeme asistovat při jednání s ČTU pro její kladné vyřízení. Za přidělení povolení se platí roční poplatek.

Provoz v cizí radiové síti na základě povolení správce

Správce radiové sítě může povolit její využívání i jiným organizacím nebo fyzickým osobám a tyto poté nemusí žádat o speciální povolení. Jako příklad lze opět uvést jednotky dobrovolných hasičů, které mohou využívat frekvence povolené profesionálním sborům na základě povolení správce sítě.

S výjimkou PMR446 lze jednotlivé varianty kombinovat. Takže například podnikoví hasiči mohou běžně využívat podnikovou radiovou síť, při zásahu mimo podnik mohou spolupracovat s profesionálními jednotkami na jejich frekvencích a pro běžnou komunikaci mimo dosah své radiové sítě mohou pro komunikaci pomocí přenosných vysílaček používat frekvence z veřejného oprávnění.