Dosah vysílačky neboli komunikační vzdálenost

To co při výběru vysílačky zákazníka zajímá je její dosah  neboli komunikační vzdálenost, na kterou spolu mohou vysílačky komunikovat. Tento parametr lze těžko exaktně sdělit. Na dosah vysílaček má zásadní vliv terén, ve kterém komunikace probíhá. Na dosah může mít rovněž vliv volba frekvenčního pásma.

Pozor na reklamní triky inzerující velký dosah vysílačky

Častý reklamní trik využívaný zvláště při prodeji právě těch nejlevnějších PMR446 vysílaček je právě lákání zákazníka dosah. Takové reklamní dělení například zní „ Vysílačky xyz dosah až 10 km“ nebo i více. Problém je slovo „až. Až na uvedenou vzdálenost je možno komunikovat pouze za ideálních podmínek. Opravdu toho lze někdy dosáhnout. Například, když všichni komunikující stojí na vyvýšeném místě a nemají mezi sebou žádné terénní překážky ani budovy. Takový případ je ovšem velmi vzácný.To co nejvíce limituje šíření elektromagnetických vln, jejichž prostřednictvím se šíří signál vysílaček, jsou terénní překážky a zástavba ve městech. Signál se od nich odráží, nebo je pohlcován a nedostane se k příjemci. Reálný dosah vysílaček při přímé (direktní) komunikaci bez další infrastruktury radiové sítě je v přibližně 1 – 2km. Kromě budov může být signál pohlcován rovněž tělem uživatele. Z tohoto pohledu není nošení na opasku nejvyhodnější. Vhodnější je nosit vysílačky u ramene, tak aby anténa byla mimo tělo.

Rozšíření dosahu pomocí základnové stanice radiové sítě neboli převaděče

Problém s nedostatečným dosahem vysílaček lze eliminovat vystavbou základnové stanice zvaného označované rovněž termínem převaděč, která základem radiové sítě. Převaděče umožňují minimalizovat vliv terénních překážek a vytvořit radiové sítě s pokrytím rozshlého území umožňující zajistit pro komunikaci pomocí vysílaček opravdu velký dosah. Převaděč na vstupní frekvenci přijímá signál z vysílající vysílačky a okamžitě ho na druhé frekvenci vysílá pro přijímající vysílačky. V digitálních DMR sítích lze převaděče vzájemně propojovat a vytvářet rozsháhlejší sítě. Převaděče nelze provozovat na základě všeobecného oprávnění nebo volné licence jako přenosné radiostanice. Vyžadují zpracování žádosti o povolení radiové sítě ma ČTU. Jak převaděč pracuje a zvyšuje dosah názorně demonstruje následující obrázek.

LTE vysílačky neomezený dosah

Zajímavým  řešením pro ty, kteří potřebují zajistit okamžitý dosah a okamžitou komunikaci na velké vzdálenosti nabízí LTE vysílačky. Tato technologie zajišťuje skupinovou komunikaci pomocí datových služeb v sítích mobilních operátorů.