Radiostanice volba frekvenčního pásma

Pro běžného uživatelé bývá komplikovaná volba frekvenčního pásma. Veškeré bezdrátové přenosy jsou realizovány prostřednictvím elektromagnetického vlnění. Prostřednisctvím elektromagnetich vln se šíří radiové i televizní vysílání včetně satelitního, signál mobilních telefonů nebo bezdrátových internetových wifi sítí a světlo je rovněž elektromagnetické vlnění.

Frekvence a frekvenční spektrum

Frekvence je fyzikální veličina a základní parametr elektromagnetického vlnění souvisí s vlnovou délkou. S klesající vlnovou délkou roste frekvence elektromagnetickéh vlnění. Frekvenční spektrum zahrnuje různé vlnové délky elektromagnetikého vlnění. Pro potřeby šíření informací prostřednictvím elektromagnetických vln je to vlastně prostor, kde je možné přenášet informace hlas, obraz nebo data. Na dané frekvenci v určité oblasti by měla být provozována vždy jen jedna služba, jinak může docházet k rušení. Proto je třeba využití frekvenčního spektra regulovat. O využití frekvenčního spektra rozhodují mezinárodní dohody, které stanovují co se bude v daném segmentu neboli frekvenčním pásmu provozovat za služby. O tom, kdo je bude v dané zemi provozovat rozhodují národní regulátoři. V našem případě je to ČTU. Šíření a chování elektromagnetických vln je v různých vln je odlišné. V jednoduchosti delší vlny se lépe ohýbají u kratších vlnových délek se více uplatňuje odraz.

Frekvenční spektrum

Anténa a vlnová délka

S vlnovou délkou tedy přeneseně i frekvencí přímo souvisí délka antény. Anténa v oblasti bezdrátových přenosu pomocí elektromagnetických vlne jedno z nejdůležitějším vln. Jejím prostřestřednictvím jsou elektromagnetické vlny vyzářeny do prostředí. Na kvalitě antény záleží, jak se podaří výkon přenést od vysílače k přijímači. Pro delší vlnové délky tedy frekvenční pásma s nizší frekvencí je třeba mít delší antény. Obecně pro přenosné i vozidlové radiostanice by obecně anténa měla mít optimálně délku  /4 (čtvrtinu vlnové délky) . Anténa by měla být minimálně ve výšce  /2 (polovinu vlnové délky) na zemí jinak se vlny od země odráží nahoru a vzájemně interferují. Anténa musí být naladěna přizpůsobena frekvenci na níž je provozována, jinak vlny nevyzáří, odráží se a vracejí zpět a vzniká stojaté vlnění. Přizpůsobení antény pro používanou frekvenci se vyjadřuje poměrem PSV nebo SWR, hodnota by něměla překračovat hodnotu 1,5.

Spirálové antény v pásmu VHF

V pásmu VHF se ergonomických důvodů (délka antény) používají tzv. spirálové antény (anténa je stočena do spirály). Stočením antény do spirály výrazně klesá její účinnost. V přímém směru je to -16 dB. To znamená, že při výkonu radiostanice 1W je vyzářený výkon (EIRP) 25 mW a tímto výkonem je uskutečňováno spojení mezi přenosnými radiostanicemi. Podobně se chovají zkrácené antény v pásmu UHF. Uživatel musí počítat s menším dosahem takto zkrácených antén.

Frekvenční pásmo pro radiostanice

Pro radiostanice se používají dvě frekvenční pásma. Pásmo VHF s frekvenčním rozshahem 136 -174 MHz a UHF 400 - 470 MHz. V malé míře jsou ještě provozovány radiové sítě v pásmu MB 66 - 88 MHz. Před rozhodnutím o výběru vhodné radiostanice a tedy i frekvenčního pásma nejdříve zvažte, zda ji budete používat v rámci již existující radiové sítě.Pokud již radiostanice využíváte, neuvažujete o kompletní výměně a hodláte radiovou síť pouze rozšiřovat ověřte používané frekvenční pásmo.

Frekvenční pásmo lze zjistit násleujícími způsoby:

  • Podle povolení k provozu radiové sítě od ČTU
  • Od správce radiové sítě
  • Podle frekvencích uvedených na anténách, obvykle na spodní straně
  • Na štítku radiostanice
  • Používané frekvence jsou pro některé služby typické - například analogové radiové sítě hasičů jsou v pásmu VHF
  • Nechte zjistit v autorizovaném servisu

Jestliže zvažujete nákup nových radiostanic bez nutnosti spolupráce s radiostanicemi v jiných sítích  a budete využívat přenosné radiostanice, doporučujeme vzhledem k informacím uvedeným v části věnovéné spiráloým anténám zvolit frekvenční pásmo UHF.