Vysílačky - jak vybrat tu nejvhodnější právě pro mě

Vysílačky nebo jinak radiostanice jsou rozhodně užitečným pomocníkem, který umožňuje komunikovat celým skupinám uživatelů. Na trhu jsou k dispozici v škále provedení. výrobci z celého světa dnes nabízí stovky různých modelů.

Výběr není snadný

Pro běžného uživatele je náročné se v nabídce zorientovat. Komplikovaný je i výběr pomocí různých srovnávačů. Obvykle se totiž srovnává pouze cena. Je však třeba srovnávat srovnatelné z hlediska použití, provedení, kvality a technických parametrů. Srovnávač můžete využít, jestliže už víte co chcete porovnávat porovnatelné výrobky ve stejné kategorii.

Recenze uživatelů bývají také často málo použitelné. Většinou se jedná o subjektivní poznatky a zkušenosti s jedním konkrétním modelem používaným uživatelem pro konkrétní účel. Takže jsou vhodné pro ověření zkušeností s konkrétním modelem, ale s výběrem příliš nepomohou. Na recenzi od uživatele, který dané problematice rozumí a umí různé výrobky srovnat a ohodnotit narazíte zřídka.

Průvodce výběrem vysílačky

V praxi se setkáváme s dotazy zákazníků, kteří se snaží zorientovat v nabídce na trhu a často už mají nějakou negativní zkušenosti. Proto jsme připravili stručného průvodce výběrem těchto komunikačních prostředků. Jestliže si přesto nebudete jisti svým výběrem neváhejte kontaktovat naše odborníky, kteří vám s výběrem pomohou.

Při výběru vysílačky si zkuste odpovědět na následující otázky:

 • K jakému účelu je budete používat?
 • Budete je využívat pouze příležitostně nebo každý den
 • V jakém prostředí je budete využívat? – prach, vlhkost, nárazy, vibrace, výbušné prostředí
 • Budete je využívat lokálně na určitém území například areál podniku, město, nebo oblast?
 • Jaký potřebujete dosah, na jakou maximální vzdálenost potřebujete komunikovat?
 • Kde chcete vysílačky využívat a povolení k provozu radiové sítě?
  • Provozovat na frekvencích podle veřejného oprávnění
  • Vlastní radiová síť
 • Budete je využívat v rámci nějaké existující radiové sítě nebo organizace?
 • Budete chtít používat i vozidlové vysílačky?
 • Jak dlouho by měly vysílačky vydržet v provozu?
 • Potřebujete mít hovory zabezpečeny proti odposlechu?
 • Potřebujete bezpečnostní funkce jako je GPS, ManDown, nouzové volání?
 • Jakou potřebujete hovorovou kapacitu?

K jakému účelu budete vysílačky používat?

Účel je samozřejmě zásadní. Podmínky použití mohou zahrnovat legislativní požadavky a normy např. ATEX, požadavky na zabezpečení přenášených informací, podmínky prostředí (prach, vlkost, teplotní rozsah), důležitá je intenzita používání, požadovaná výdrž v provozu atd. Podle účelu použití mohu mít radiostanice specifické technické vlastnosti a konfiguraci. Lze uvést například letecké nebo námořní radiostanice, případně i volně použitelné PMR446. Pro základní rozhodnutí o vhodnosti použití dané vysílačky můžete použit naše rozdělení podle oboru zájmu. Další otázky s touto první souvisí.

Budete je využívat příležitostně nebo každý den?

Vysílačky se jako každé jiné zboží vyrábí v různé kvalitě. Kvalita, jak známo, něco stojí. Pro občasné použití si vystačíte s jednodušší aplikace si vystačíte s levnějším zbožím, které ovšem i tak musí splňovat veškeré požadavky k provozu na území ČR potažmo EU. U vysílaček pro občasné použití například pominete, že používají tužkové baterie nebo akumulátory. Při pravidelném není jejich používání levné ani komfortní. Stejně je to s provedením. Levné provedení se rychle opotřebuje, neodolá častému či tvrdšímu zacházení a nutí vás pořídit další zboží. Levnější vysílačky nabízí často horší kvalitu zvuku.

V jakém prostředí ho budete ho používat?

Budete-li chtít vysílačky používat v náročnějším prostředí je třeba si všímat parametrů prostředí jako je rozsah pracovních teplot, odolnost proti prachu a vodě definované normou IP. Pro určení odolnosti proti nárazům a vibracím se používá norma MIL-STD 810. Jestliže bude třeba používat vysílačky v prostředí s nebezpečnými plyny a prachem, budete potřebovat zařízení odpovídající specifikaci ATEX. Tato norma definuje řadu dalších parametrů pro různá prostředí a úrovně nebezpečí. Je třeba ověřit, že radiostanice odpovídá ve všech parametrech.

Jaký potřebujete dosah, na jakou maximální vzdálenost potřebujete komunikovat?

Nevěřte reklamním trikům o dosahu vysílaček v řádu desítek kilometrů. Fyzikální zákony platí pro všechny. Parametry vysílaček definují normy. Provedení výrobku se může lišit, ale reálný dosah přenosné vysílačky při komunikaci v přímém či jinak direktním režimu v pásmech VHF nebo UHF je 1 – 2 km. Dosah nelze přesně stanovit. Zásadní je profil terénu, zástavba ve městech. Následující článek obsahuje podrobnější informace k dosahu vysílaček. Dosah vysílaček lze významně rozšířit pomocí vybudování radiové sítě se základnovými stanicemi, podobně jako to řeší sítě mobilních operátorů. Prostřednictvím takové infrastruktury je možné pokrýt třeba i celé území státu.

Kde chcete vysílačky využívat?  Povolení k provozu radiové sítě 

Vysílačky pracují na určité frekvenci či jinak kmitočtu. Použití frekvencí je regulováno. Správu kmitočtového spektra v ČR zabezpečuje ČTU. Pro větší radiové sítě je určitě vhodné použít individuální povolení k provozu radiové sítě, na jehož základě ČTU přidělí frekvence vyhrazené pouze vaši síť. Takto povolená radiová síť je lokalizována na určité území. S vyřízením povolení k provozu radiové sítě jsme připraveni vám pomoci. Individuální oprávnění není ve všech případech nutné. Existuje několik možnosti, jak používat vysílačky podle veřejného oprávnění. V rámci těchto povolení lze vysílačky používat na celém území ČR nebo EU, je však třeba respektovat podmínky těchto povolení. Následující článek obsahuje podrobnější informace k povolení provozu vysílaček.

Budete je využívat v rámci nějaké existující radiové sítě nebo organizace?

Tento bod souvisí s předcházejícím. Vysílačky lze provozovat se souhlasem vlastníka povolení v jeho radiové síti. Běžné to je třeba v případě dobrovolných hasičů, kteří využívají frekvence povolené profesionálním jednotkám. V tomto případě tedy nemusíte mít zvláštní povolení k provozu radiové sítě. Je třeba respektovat podmínky povolení a podmínky vlastníka povolení, které mohou zahrnovat technické požadavky na používaná zařízení, používání přidělených volacích znaků, selektivních voleb atd.

Budete chtít používat i vozidlové vysílačky?

Vozidlové radiostanice umožňují používat vyšší výkon a lepší anténu a lze tedy komunikovat na delší vzdálenost. S výjimkou CB radiostanic v pásmu 27 MHz však jejich používání vyžaduje individuální oprávnění nebo provoz v radiové síti jiného provozovatele, jak je uvedeno v předchozím bodu. Provoz podle povolení PMR446 nebo veřejného oprávnění ČTU VO-R-16-08-2005-28 není možný.

Jak dlouho by měly vysílačky vydržet v provozu?

Jestliže budete chtít přenosné vysílačky používat v zaměstnání měla by jejich baterie vydržet v provozu minimálně celou jednu pracovní směnu tedy 8 – 12 hodin. Pro profesionální využití nejsou vhodné tužkové baterie. Z technologického hlediska je výhodnější Li-Ion baterie – vyšší kapacita, nižší hmotnost, lepší chování v mrazu. Levnější vysílačky často nemají procesorem řízené nabíječky akumulátorů. To má za následek pomalé nabíjení a rovněž přebíjení akumulátorů, které významně zkracuje jejich životnost. Následující článek obsahuje další informace k bateriím pro moderní vysílačky.

Potřebujete mít hovory zabezpečeny proti odposlechu 

Pracuje-li vaše organizace s důvěrnými nebo osobními informacemi, je třeba je chránit i při komunikaci pomocí vysílačky před zneužitím. Vysílačky odposlouchávat lze a to i ty digitální. Při přenosu důvěrných informací je důležité používat šifrování. Zabezpečení komunikace analogových vysílaček je komplikované a nákladné. Pokročilé šifrovací technologie nabízí digitální standardy DMR nebo TETRA. V zabezpečení hovorů a dat šifrováním jsou značné rozdíly. Nabízí se proprietární i standardizované metody a konkrétní řešení je vhodné konzultovat s odborníkem.

Potřebujete bezpečnostní funkce jako je GPS, ManDown, nouzové volání?

Moderní digitální radiostanice nabízí řadu užitečných funkcí. K dispozici může být online sledování polohy prostřednictvím GPS, pokročilé řízení hovoru, nouzové volání s prioritou a přerušením probíhajícího hovoru, bezpečnostní funkce ManDown apod.  Výhody digitálního systému naleznete v následujícím článku.

Jakou potřebujete hovorovou kapacitu?

Na začátku je vhodné uvést, že vysílačky jsou mnohem efektivnější než mobilní telefony. Při telefonním hovoru obvykle hovoříte s jedním účastníkem. Vysílačky komunikují ve skupinách. Jedním stisknutím tlačítka můžete oslovit klidně stovky účastníků skupiny najednou. Analogové vysílačky jsou schopny na jednom radiovém kanále (frekvenci) provozovat. Digitální technologie DMR umožňuje dvojnásobně lepší využití radiového kanálu. Na jedné frekvenci mohou v tomto případě probíhat současně dva nezávislé hovory. Potřebujete-li komunikovat ve více nezávislých skupinách, je vhodné se zaměřit na trunkové radiové sítě, jakou jsou XPT, DMR Tier III nebo TETRA. Tyto systému dokáží využívat současně více frekvenčních zdrojů a efektivně je přidělovat uživatelům i hovorovým skupinám.

Tagy: Technická poradna s výběrem vhodné radiokomunikační techniky